הרשמה לשנת הלימודים תשע"ז 2016- 2017

לפניך טפסי הרשמה מקוונים לבצלאל.
חשוב! בכניסה לטופס יש לשים לב כי הינך ניכנס/ת לטופס המתאים בהתאם למספר המחלקות אליהן ברצונך להירשם. הרשמה לשתי התמחויות באותה מחלקה מתבצעת בטופס לרישום למחלקה אחת. לא ניתן להירשם ליותר משתי מחלקות.

לפני כניסתך למערכת הינך מתבקש/ת לקרוא בעיון את ההנחיות להרשמה לתואר ראשון / ההנחיות להרשמה לתואר שני כמפורט באתר זה.
בשלב הראשון, הינך מתבקש/ת למלא פרטים אישיים ולבחור את המחלקה המבוקשת. בנוסף, יהיה עליך לבצע תשלום באמצעות כרטיס אשראי (ויזה/ישראכרט/אמריקן אקספרס).
יש להמתין בסיום התהליך לקבלת אישור קליטת הנתונים. מומלץ להדפיס אישור זה.
במקביל, ועל מנת להשלים את תהליך ההרשמה עלייך לשלוח את המסמכים הנדרשים לתואר ראשון / מסמכים נדרשים לתואר שני כך שיגיעו לבצלאל עד למועד סיום ההרשמה.

במקרה של תקלה טכנית בזמן מילוי הטופס, ניתן להתקשר לטלפון 02-5893347/313/314 או לשלוח מייל עם פרטיך ומהות התקלה.